Öğretmen dosyası, bir öğretmenin öğrenci bilgilerini, ders planlarını, öğrenci değerlendirmelerini, eğitim materyallerini ve diğer ilgili dokümanları içerebilir.

Öğretmen Dosyası

İşte tipik olarak bir öğretmen dosyasında bulunabilecek bazı öğeler:

Öğrenci Bilgileri: Her öğrencinin adı, soyadı, doğum tarihi, iletişim bilgileri gibi temel bilgileri içeren öğrenci listesi.

Ders Planları: Öğretmenin her ders için hazırladığı ders planları, ders saatleri, konu başlıkları, hedefler ve aktiviteleri içerebilir.
Notlar ve Değerlendirmeler: Öğretmenin öğrencilerin performansını değerlendirdiği notlar, sınav sonuçları, ödevler ve projeler hakkında bilgiler.
İletişim Bilgileri: Öğrencilerle ve velilerle iletişim kurmak için kullanılan iletişim bilgileri, öğrenci-veli toplantılarına dair kayıtlar.
Öğrenci İhtiyaçları: Öğrencilerin özel ihtiyaçları veya öğrenme zorlukları hakkında bilgiler, özel eğitim gereksinimleri varsa ilgili belgeler.

Eğitim Materyalleri: Dersler için kullanılan kitaplar, öğretim materyalleri, sunumlar ve öğrencilere dağıtılan dokümanlar.
Katılım Kayıtları: Öğrencilerin derslere katılım durumu, eksikler ve izinler hakkında kayıtlar.
Öğretmen Değerlendirmeleri: Okul yönetimi veya üst yönetim tarafından yapılan öğretmen performans değerlendirmeleri, gelişim planları ve hedefleri içeren belgeler.
İş Takvimi: Öğretmenin dersler, sınavlar ve özel etkinlikler gibi tarihleri takip etmesine yardımcı olan bir iş takvimi.
Eğitim Belgeleri: Öğretmenin eğitim ve sertifikasyon belgeleri, lisans veya yeterlilik belgeleri gibi kişisel ve mesleki belgeler.
Öğretmen dosyası, öğrenci ve velilerle iletişim kurmak, ders planlarını düzenlemek ve öğrenci ilerlemesini izlemek için önemli bir araçtır. Ayrıca, öğretmenlerin kendi profesyonel gelişimlerini takip etmelerine de yardımcı olabilir. Ancak, bu dosyaların gizliliğine ve güvenliğine dikkat edilmesi önemlidir, çünkü öğrenci bilgileri hassas olabilir ve gizliliğe saygı gösterilmesi gereken bir konudur.

ÖĞRETMEN DOSYASI İÇİNDE NELER BULUNMALIDIR_

1) Kapak Sayfası

2) Renkli Türk Bayrağı

3) Renkli Atatürk Resmi

4) Renkli İstiklal Marşı

5) Öğretmen Özgeçmişi

6) Yıllık Çalışma Takvimi

7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

8) 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

9) Öğretmenlik Meslek Kanunu

10) 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi

11) Yıllık Plan (1 Adet Örnek.)

​12) Dersine Girilen Şubelerin Listesi

13) Performans Çizelgesi

14) Proje Değerlendirme Formu

#

Comments are closed

Son Yorumlar

Görüntülenecek bir yorum yok.
Call Now Button